V rámci České republiky je zřízena a vedena plemenná kniha holštýnského skotu. Jejím nositelem je Svaz chovatelů holštýnského skotu jako uznané chovatelské sdružení. Plemenná kniha se řídí řádem plemenné knihy. Pro naplnění účelu plemenné knihy je stanoven chovný cíl, registruje se původ a hodnota plemenný zvířat. Plemenná kniha se vede samostatně pro plemeníky a pro plemenice. Zvířata se do plemenné knihy zapisují na základě přihlášky majitele zvířete.

Úkoly plemenné knihy

Plemenná kniha stanoví a aktualizuje chovný cíl plemene. Dále stanovuje program a metody šlechtění, rozsah a metody zjišťování a testování vlastností a znaků, stejně jako odhadu plemenných hodnot v rámci celého plemene. Stanovuje parametry pro výběr plemenných zvířat určených ke kvalitativní reprodukci populace, provádí výběry plemeníků a podílí se na výběru plemenic. Registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo i původ a hodnotu plemenných zvířat. Vydává potvrzení o jejich původu a plemenných hodnotách. V neposlední řadě pak navazuje a udržuje styky se zahraničními organizacemi obdobného poslání.

Za vedení plemenné knihy je zodpovědný Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. a technickým provozem je pověřena Českomoravská společnost chovatelů a.s.. 

Výše poplatků za členství v plemenné knize a za jednotlivé úkony se řídí sazebníkem plemenné knihy holštýnského skotu ČR, který je stanoven členským shromážděním Svazu a doplňován usneseními členského shromáždění Svazu.

 

Aktualizováno

Akce svazu08.10
2020

Kalendář

září 2020
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Ostatní

Menu

Černostrakaté

Novinky

 

 

 

   Všechna vydání zde

Auta versus krávy

Zemědělská činnost je v současné době často přetřásána v médiích. Jedním ze žhavých témat je i metan, který hospodářská zvířata produkují.

 V následujícím vzdělávacím videu profesora Mitloehnera, odborníka na kvalitu ovzduší je vidět jak je to s koloběhem skleníkových plynů v atmosféře.

Odkaz naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=RW8BclS27aI&feature=youtu.be 

(Pro české titulky je třeba kliknout na zubaté kolečko dole ve videu a zatrhnout titulky čeština)

cows vs cars