V rámci České republiky je zřízena a vedena plemenná kniha holštýnského skotu. Jejím nositelem je Svaz chovatelů holštýnského skotu jako uznané chovatelské sdružení. Plemenná kniha se řídí řádem plemenné knihy. Pro naplnění účelu plemenné knihy je stanoven chovný cíl, registruje se původ a hodnota plemenný zvířat. Plemenná kniha se vede samostatně pro plemeníky a pro plemenice. Zvířata se do plemenné knihy zapisují na základě přihlášky majitele zvířete.

Úkoly plemenné knihy

Plemenná kniha stanoví a aktualizuje chovný cíl plemene. Dále stanovuje program a metody šlechtění, rozsah a metody zjišťování a testování vlastností a znaků, stejně jako odhadu plemenných hodnot v rámci celého plemene. Stanovuje parametry pro výběr plemenných zvířat určených ke kvalitativní reprodukci populace, provádí výběry plemeníků a podílí se na výběru plemenic. Registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo i původ a hodnotu plemenných zvířat. Vydává potvrzení o jejich původu a plemenných hodnotách. V neposlední řadě pak navazuje a udržuje styky se zahraničními organizacemi obdobného poslání.

Za vedení plemenné knihy je zodpovědný Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. a technickým provozem je pověřena Českomoravská společnost chovatelů a.s.. 

Výše poplatků za členství v plemenné knize a za jednotlivé úkony se řídí sazebníkem plemenné knihy holštýnského skotu ČR, který je stanoven členským shromážděním Svazu a doplňován usneseními členského shromáždění Svazu.

 

Aktualizováno

Akce svazu

Kalendář

září 2019
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Ostatní

Menu

Černostrakaté

Novinky

 

 

 

   Všechna vydání zde