Evropská komise schválila Českou republiku jako zemi prostou infekční bovinní rinotracheitidy skotu (IBR). Při projednávání žádosti ČR o udělení statusu na jednání stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (SCoPAFF) v minulém týdnu neuplatnila proti české žádosti zaslané letos v lednu do Bruselu námitky žádná z členských zemí. 

V nejbližší době lze očekávat oficiální zveřejnění informace o udělení příznivého nákazového statusu ČR ve věstníku Evropské komise. O vymýcení IBR v chovech skotu usilovala ČR dlouhodobě. Získání statusu je významné zejména z hlediska zahraničního obchodu.

Národní ozdravovací program od IBR byl v ČR zahájen 1. 1. 2006. Bez výskytu této nákazy bylo tehdy v ČR pouze 19 % chovů skotu. Program byl ukončen po 11 letech k 31. 12. 2016. K tomuto datu bylo bez nákazy přes 99 % hospodářství, nákaza se vyskytovala jen v posledních několika chovech. Od roku 2017 pokračovalo ozdravování zbylých hospodářství prostřednictví mimořádných veterinárních opatření stanovovaných SVS individuálně pro jednotlivé farmy s výskytem nákazy. Jelikož k 17. 1. 2020 se v ČR již nenacházel žádný skot pozitivně testovaný na IBR, mohla ČR podat výše zmíněnou žádost.

„Zařazení ČR mezi země IBR prosté přináší výhody pro české chovatele skotu při vzájemném obchodování s ostatními zeměmi. Znamená jednak zvýšení záruk a usnadnění obchodování se skotem se zeměmi EU, které již status získaly (zejména Německo, Rakousko nebo Dánsko), ale i obecné zvýšení prestiže a postavení ČR z nákazového hlediska,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Příznivé mezinárodní statusy přinášejí tuzemským chovatelům také možnost získání výhodnějších podmínek při vývozu zvířat a živočišných produktů do třetích zemí. Na základě nově získaného statusu bude moci ČR zároveň po ostatních státech vyžadovat vyšší úroveň doplňkových záruk při dovozu skotu do ČR.

Hlavním cílem činnosti SVS v oblasti zdraví zvířat je z dlouhodobého hlediska udržení dobré nákazové situace, ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat a v případě výskytu těchto nákaz přijetí opatření k zamezení šíření těchto nákaz.

Mezinárodní statusy, které uděluje členským státům Evropská komise nebo Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) jsou důležité zejména z hlediska zahraničního obchodu. V současné době má ČR status země prosté brucelózy skotu a malých přežvýkavců, tuberkulózy skotu, enzootické leukózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat v chovech domácích prasat, klasického moru prasat, vztekliny, slintavky a kulhavky, moru malých přežvýkavců, afrického moru koní, infekční anémie lososovitých ryb, Newcastleské choroby drůbeže a rovněž udržení statusu země se zanedbatelným rizikem BSE (nemoci šílených krav).

IBR je specifické infekční onemocnění skotu, jehož původcem je herpesvirus typu 1 (BHV-1). Onemocnět mohou všechny kategorie skotu. IBR není přenosná na člověka, ani na jiné druhy zvířat. Virus negativně ovlivňuje plodnost skotu a zhoršuje jeho reprodukci, což přináší velmi nepříznivé ekonomické dopady. Klinicky se projevuje jako onemocnění respiračního nebo reprodukčního ústrojí. Virus IBR je schopen dlouhodobě přežívat v infikovaném zvířeti ve skryté (latentní) formě bez klinických příznaků onemocnění.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Aktualizováno

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde