Pastva v lese byla dosud bezvýjimečně a dlouhodobě zakázaná. Návrh novely lesního zákona, který se aktuálně nachází v připomínkovém řízení, toto tabu bourá a průhon a pastvu hospodářských zvířat v lesích nově umožňuje (§ 36a).

Realizována však bude moci pouze se souhlasem vlastníka lesa při zachování základní podmínky volného vstupu veřejnosti do lesů a zabránění vzniku škod spojených s výskytem hospodářských zvířat v lesích, které by ohrozily plnění funkcí lesa. Za nedodržení těchto povinností bude bude vlastníkovi, který je odpovědný za dodržování zákona, hrozit sankce.

Tyto funkce jsou zcela jistě odlišné např. u lesů hospodářských a lesů zvláštního určení a rovněž tak např. u mlazin či lesa v mýtném věku. Za případně vzniklé škody je primárně odpovědný vlastník lesa, který odpovídá za dodržování zákona při hospodaření v lesích obecně, jako v ostatních případech (např. lhůty pro obnovu a zajištění). Způsob, jakým případnou náhradu škod vzniklých pastvou dále přenese na jejich původce je ponechán na jeho rozhodnutí. Novela také řeší případné sankce spojené s nedodržením těchto ustanovení, jelikož při pastvě hospodářských zvířat může reálně docházet k poměrně značnému ohrožení plnění funkcí lesů. Pro úplnost je nutné dodat, že mezi hospodářská zvířata je řazena např. i drůbež.

 

Zdroj: ČSCHMS

Aktualizováno

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde