Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. uspořádal on-line seminář VÚVeL Fest VII na téma Zdraví dojeného skotu, který byl tentokrát zaměřený na šlechtění skotu na znaky zdraví. Více se dočtete v tomto článku.

Přednášku na téma Projekt FIT COW připravil doc. ing. Jiří Motyčka, CSc.

Projekt FIT COW byl zahájen v roce 2018. V současné době je do genotypizace zapojeno 40 podniků celkem s 18 tisíci jalovicemi, jejichž průměrná hodnota gSIH nyní dosahuje 119,7. Díky prvním výsledkům z laktace první tisícovky otelených lze porovnat hodnoty genotypu a fenotypu, kde fenotypová data v podstatě potvrzují stanovené genomické PH. Genotypizace tak usnadňuje chovatelům včasné rozhodování, jak dál s výběrem zvířat a selekcí plemenic v chovu a umožnuje sestavení vlastního připařovacícho plánu i na základě genomických PH jalovic. Trend využití genomických PH je tak jednoznačný.
V rámci genotypizace jalovic je požadován sběr dat pro odhad PH pro znaky zdraví na základě zadávání dat z deníku léčení importem dat z vlastních faremních systémů. Využití zápisu do deníku léčení je uskutečněno v 60 až 70 % případů, zbytek tvoří import z faremních systémů. Na základě zápisu těchto informací o zdravotním stavu zvířat jsou ve VÚŽV počítány nové PH a genomické PH pro: rezistenci vůči mastitidám, infekčním i neinfekčním onemocněním paznehtů a odolnosti vůči onemocnění paznehtů včetně kulhání celkem.
Prohlížení PH pro zdraví je možné v prohlížeči plemenic. Pro získání informací, třídění dat i vyhodnocení genomických PH ve stádě i jednotlivců je možné využít ClouDNA, k němuž v současné době vzniká jakási nadstavba v podobě aktualizace programu Mating, jež na základě aktuálních dat z Plemdatu umožní sestavení připařovacího programu pro stádo a to s historií příbuznosti šest generací dozadu. To vše nejen s ohledem na PH, ale i s využitím genomických PH a informací z KU či hodnocení zevnějšku.

Praktickou ukázku a vysvětlení programů a aplikací představil ing. David Lipovský z ČMSCH, který informoval také o zadávání objednávky na genotypování, jež je umožněno jednak hromadným zasláním dat v excelu do iGenetiky či přes mobilní aplikaci. V případě zasílání většího počtu vzorků a hromadného zadávání dat do systému se vyplatí načítání kódů pomocí zakoupené čtečky čárových kódů, jejíž pořizovací cena není tak vysoká. Pro odběr vzorků pro genotypizaci jsou k dispozici odběrové sady a to v případě odběru chlupových cibulek i ušního štěpu.

Na tento příspěvek navázala také poutavá informace ing. Daniely Schröffelové, CSc. z laboratoří ČMSCH o správném odběru vzorků a robotizaci procesu genotypizace. Genotypizace je v podstatě přepsání genové informace ze zvířete do datového jazyka pomocí analýzy DNA. Ta se dnes uskutečňuje v laboratoři ČMSCH využitím robotizace. Pro správnou analýzu však potřebujeme mít kvalitní vzorek DNA, což 8,5 % zaslaných vzorků nesplňuje. Takovéto vzorky jednak nejsou čitelné a zanechávají za sebou chybějící informace, představují značnou časovou ztrátu v hodnocení, ale také prodražují celou genotypizaci. Apeluji proto na chovatele, aby odběru vzorků ať již chlupových cibulek, tak i ušních štěpů věnovali dostatečnou pozornost, správně je označovali a také zadávali do systému dle správného postupu. Jiné vzorky DNA (kromě chlupových cibulek a ušních chrupavek) jsou problematické. Z hlediska analýzy v laboratoři jsou nejvhodnější ušní štěpy.

Genotypování plemenic zahájil od 1. září 2020 i Svaz chovatelů českého strakatého skotu. O projektu Cattle Genom hovořil ing. Pavel Král. V současnosti se do projektu zapojilo osm podniků a dalších 15 je ve před podpisem smlouvy o genotypizaci. V rámci projektu je k dnešnímu dni zasláno ke genotypování 700 vzorků. Jedním z cílů projektu je také sběr zdravotních diagnóz, který zahrnuje kromě informací o onemocnění vemene a končetin i další nemoci jako jsou poruchy plodnosti, cysty, hypokalcémii a další.

Ing. Ludmila Zavadilová, CSc. z VÚŽV v Praze Uhříněvsi informovala o odhadu PH pro znaky zdraví a deníku léčení. V současnosti se odhadují PH pro 4 znaky, jimiž jsou: klinické mastitidy, nemoci paznehtů – infekční a neinfekční a nemoci paznehtů celkem včetně kulhání. Zdraví patří k nízce dědivým vlastnostem a je založeno spíše na fenotypu a prostředí. Pro odhad PH proto musíme znát i fenotyp, tedy informace z deníku nemocí. Pro hodnocení musíme mít v systému zadány správné kódy onemocnění podle universálního klíče diagnóz podle ICARu. U onemocnění končetin celkem je vhodné v případě, že kráva kulhá, zadávat do systému vedle příčiny také tuto skutečnost.
Ve výpočtu PH se počítá pomocí lineárního animal modelu s opakovatelností a informacemi o výskytu onemocnění za normovanou laktaci. U onemocnění jsou známy také genetické korelace např. odolnost vůči mastitidám vs. utváření vemene, které v podstatě značí, čím větší vemeno, tím větší náchylnost k onemocněním. I z tohoto důvodu hraje genomika velkou roli.

Posledním vystupujícím byl prof. ing. Luboš Vostrý, Ph.D. z ČZU. Cílem jeho přednášky bylo seznámit účastníky s informacemi o šlechtění na znaky zdraví v zahraničí. Především u holštýnského skotu se dlouhá léta šlechtilo na produkci, což je v negativní korelaci se znaky zdraví. Navíc ty jsou vesměs nízce dědivé. Zdraví tak z 60 % může ovlivnit chovatel, 30 % je vliv náhodného prostředí a pouze 10 % tvoří genetické založení. Fenotypový projev je tak ovlivněn převážně vnějším prostředím. Proto, abychom mohli šlechtit na vyšší odolnost vůči onemocněním, musíme vybírat prověřené jedince s vyšší PH pro znaky zdraví. A v tom nám může výrazně napomoci právě genomika, neboť výrazně zpřesňuje odhady PH. Od roku 2001 se počítá s PH pro somatické buňky i v MACE a většina zemí je má zakomponované do souhrnného indexu v rozmezí od 2,6 % (Irsko) do 18 % (Francie). ČR se se 7 % řadí k průměrným zemím.

pdf Přednáška Doc. Motyčka projekt FIT COW (1.31 MB)

Prezentace všech přednášejících jsou ke stažení na webových stránkách VÚVeL

Aktualizováno

Kalendář

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde