On-line VÚVel fest pořádaný VÚVeL a ČTPZ se tentokrát zaměřil na omezování spotřeby antimikrobik v chovech hospodářských zvířat, změnu legislativy ve vztahu ke snižování spotřeby těchto léčivých preparátů, či možnosti využití webové aplikace Deník nemocí a léčení.

Přednášku na téma budoucnost antimikrobik připravil MVDr. Jiří Bureš, Ph.D., ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, který přinesl informace ohledně plánované změny legislativy s ohledem na nový veterinární balíček, jež přináší nová nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.
Evropská komise navrhuje v rámci strategie Farm To Fork a Green Deal přijmout opatření ke snížení používání antimikrobik v chovech hospodářských zvířat do roku 2030 o 50 %. Některé přípravky budou proto ve veterinární medicíně zcela zakázány. V rámci profylaxe a metafylaxe dojde k velkým restrikcím. Dojde také na četné kontroly a audity. Změní se i portfolio léčiv.
Budoucnost je především ve změně přístupu ke zdraví a welfare hospodářských zvířat. Tuto otázku je třeba vnímat jako příležitost, nikoliv jako problém. Nastavení prevence, správné zoohygieny a welfare zvířat je příležitostí pro lepší konkurenceschopnost, ale i zlepšení obrazu v očích spotřebitelů. Dnes již máme v rukou mnoho nástrojů pro zlepšení těchto podmínek. Díky moderním technologiím máme k dispozici obrovské množství dat, s nimiž se musíme naučit pracovat a efektivně je využívat. Tím se nám otevírá spousty možností ke zlepšení podmínek chovu a s ním i snížení spotřeby antimikrobik.

V tom nám mohou pomoci i různé aplikace a jednou z nich je i program Deník nemocí a léčení, který je napojen na databázi léčiv a léčivých přípravků ÚSKVBL. O tom, jak funguje a co chovateli přináší, hovořila MVDr. Soňa Šlosárková, PH.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Deník nemocí a léčení je součástí databází ČMSCH, a.s. a umožňuje chovatelům přístup k datům, podává rychlé reporty o zdraví a to včetně analýz a různých přehledů.
Nejčastěji se v chovech dojného skotu užívají antimikrobika v souvislosti s léčbou mastitid a při zaprahování. Cílem je snížit toto použití na nejnutnější případy.
Plošné zaprahování je dnes již přežitek. Dříve sloužilo jako nástroj pro zlepšení nákazové situace, jež byla nevyhovující. Dnes je ve většině chovů situace zcela odlišná a plošný nástroj na řešení nevyžaduje. Proto je vhodné přistupovat k zaprahování antibiotiky selektivně.

Praktickými zkušenostmi doplnila informace k deníku léčení ing. Monika Zemanová ze společnosti Agras Bohdalov, a.s.. Deník léčení prošel a stále prochází drobnými úpravami na základě informací a připomínek z praxe.

O jednotlivých aplikacích ČMSCH, a.s. a jejich bezpečnosti hovořil doc. Dr. ing. Josef Kučera. V současnosti je připravováno sjednocení ověření uživatele, kdy do všech aplikací bude mít uživatel přístup na základě jednotných přihlašovacích údajů po předchozí osobní komunikaci s ČMSCH., a.s. spuštění jednotného ověřování je naplánováno na začátek roku 2021.

Podrobně se tomuto tématu budeme věnovat v prosincovém čísle Černostrakatých Novinek.

Aktualizováno

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde