Žádáme chovatele o úpravu pohledu na hodnocení „lehkého porodu“ a o označování porodů zhoršenou známkou i v případě, že porod probíhá o něco obtížněji, než je v daném chovu běžné. 

Stáje, u kterých je více než 97% porodů klasifikováno stejným stupněm (nejčastěji porod bez asistence - 1) jsou z výpočtu vyřazeny, protože z dat není možné vyhodnotit vliv dědičnosti na průběh porodu. 

 

OBTÍŽNOST PORODŮ – UPRAVENÁ STUPNICE OD ŘÍJNA 2020

Ve snaze dosáhnout lepšího rozvrstvení škály porodů se Svazy chovatelů dohodly na společné stupnici porodů, která bude všude prezentována jednotně. Hlavní bude pohled chovatele na to, jaký porod považuje za žádoucí, jaký za ještě zvládnutelný a jaký za nežádoucí. Jednotlivé stupně jsou doplněny krátkým všeobecným upřesněním, ale každé stádo je trochu jiné a chovatel by si měl sám stanovit hranici, jak se na porody dívat a neřídit se jen počtem asistujících lidí.

 

1 – žádoucí – spontánní porod bez pomoci ošetřovatele

2 – zvládnutelný – porod s pomocí jednoho až dvou ošetřovatelů

3 – nežádoucí – porod vyžadující pomoc tří a více osob nebo pomoc veterinárního lékaře

4 – císařský řez nebo těžký porod vyžadující léčbu po porodu s opakovanou návštěvou veterináře

9 – neznámý průběh porodu

 

Pro chovatele dojených plemen se jedná zejména o jasnější definici průběhu porodu 1 a 2. Stupeň 4 je určen především pro chovatele masných plemen, v případě použití u dojného skotu bude sjednoceno s bodem 3.

Stupeň 9 je pro případ, že jsem si průběh porodu u konkrétního zvířete nezapsal a nepamatuji si ho.

 

Stáje, kde je více než 97% porodů klasifikováno stejnou kategorií, jsou z výpočtu vyřazeny, protože z dat nelze vyhodnotit vliv dědičnosti na průběh porodu. V těchto podnicích je tak potřeba zpřísnit pohled na hodnocení a porody, které jsou alespoň mírně komplikovanější než je ve stádě běžné, hodnotit kódem 2 (zvládnutelný porod), případně kódem 3 (nežádoucí porod). Je to velmi důležité pro správné vyhodnocení plemenné hodnoty býků. Navýšení počtu použitých porodů pro výpočet bude i cestou ke splnění podmínek IB a získání dat o porodech i z dalších zemí, jako je tomu u produkce a exteriéru, čímž dojde k dalšímu zpřesnění PH pro porody.

 

Několik případů:

Ve stádě mám pouze samovolné a lehké porody – v takovém stádě by se mělo citlivě najít cca 5 %  porodů, kde je potřebná mírná pomoc a označit je stupněm 2

U všech krav při porodu mírně asistuji, když vidím, že se porod chystá – za stupeň 2 označím pouze ty porody, kdy vidím, že pomoc byla potřebná

Narodí se mrtvé tele – neoznačovat automaticky jako stupeň 3, ale posoudit obtížnost porodu, jakoby se tele narodilo živé

 

Pro odhad plemenné hodnoty se používají data hlášená prostřednictvím plemenářské evidence, tedy HZOP. Průběh porodu hlášený cestou ÚE slouží chovateli pro kontrolu správnosti hlášení.

 

Průběh porodu a význam jednotlivých kódů je uveden v: ZÁSADY VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ DAT KONTROLY UŽITKOVOSTI SKOTU (str. 24) https://www.cmsch.cz/getattachment/PLEMDAT/Dokumentace/Zasady-a-pokyny-KU/Zasady-vedeni-UE-Automatizovane-zpracovani-dat-K/Zasady-AZD-KU_20190910.pdf.aspx/?lang=cs-CZ

 

Níže najdete v excelovské tabulce podniky, které mají více než 95% hodnocení porodu 1, z nich je cca polovina z hodnocení vyřazena (97% a více hodnocení 1), především u těchto podniků by bylo potřebné se nad hodnocením obtížnosti porodů zamyslet.

Aktualizováno

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde