V úterý 26. dubna se ve Větrném Jeníkově konalo 34. členské shromáždění, na němž byly předneseny výsledky šlechtitelské práce nejen čtyřletého volebního období a zprávy odborných komisí. Členského shromáždění se účastnilo také několik hostů, kteří přinesli zajímavé informace z oboru.

Jako první vystoupil se zprávou Výboru Svazu Ing. Karel Horák, končící předseda Svazu, který zhodnotil nejen uplynulé čtyřleté období, ale také celých 23. let jeho působení jako předseda Svazu. Ve svém vystoupení zmínil jednak narůstající výsledky užitkovosti holštýnského skotu, zlepšování reprodukčních ukazatelů, ale i stabilizaci počtu holštýnských krav v kontrole užitkovosti. V ohlédnutí se zastavil i u podpory genomického hodnocení, svazové soutěže a výstav, včetně těch mezinárodních. V neposlední řadě zavzpomínal také na důležité momenty v celé historii Svazu a poděkoval za spolupráci se všemi, s nimiž během svého působení spolupracoval.

  pdf Prezentaci Karla Horáka naleznete zde (940 KB)

Informaci o šlechtění holštýnského skotu přinesl ředitel Svazu doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., který ve své prezentaci představil změny a vývoj šlechtění v uplynulém čtyřletém období, plnění chovného cíle a v neposlední řadě také výsledky projektu FIT cow a genomického hodnocení. Na závěr představil webové aplikace, které mohou napomoci chovatelům se šlechtitelskou prací v chovu.

  pdf Prezentaci Jiřího Motyčky naleznete zde (1.44 MB)

Zprávu zdravotní komise přednesl MVDr. Václav Osička, který se zastavil u problematiky omezování spotřeby antimikrobik, certifikace a ozdravování chovů ve vztahu k paratuberkulóze či u problematiky v souvislosti s BVD. Na tuto tématiku navázala Ing. Monika Zemanová s praktickou ukázkou práce s Deníkem léčení.

  pdf Prezentace Václava Osičky je ke stažení zde (372 KB)

  pdf Prezentace Moniky Zemanové zde (936 KB)

Odpolední vystoupení hostů zahájil Ing. Pavel Hakl, ředitel Odboru živočišných komodit a ochrany zvířat, který informoval především o souhrnu podpor do živočišné výroby v uplynulých letech a nastínil plánované změny u vyplácení dotací pro QCZ, kde budou podpory vypláceny v sazbovém režimu a pro další období jsou schváleny ve výši 5 mld Kč.

Na jeho vystoupení navázal Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR, který představil konkrétnější informace k plánované SZP. V současnosti probíhá revize zaslaného návrhu SZP ČR k cca 330 připomínkám z EU. Zde je prostor na přehodnocení SZP především v souvislosti s děním na Ukrajině, zajištěním lepší potravinové bezpečnosti a ekonomickou krizí. Snahou AK ČR je také posun nové SZP o jeden až dva roky z důvodu potřeby delšího času na přípravu na změny.

Mezi kritické body návrhu na SZP dle AK ČR patří nejen redistributivní platba ve výši 23 %, ale také velmi ambiciózní plány skrze ekoschémata. Návrhy AK ČR na nezbytné změny se týkají mj. větší podpory precizního zemědělství i v ŽV; podpory malých farmářů nikoliv na prvních 150 ha, ale na prvních 480 ha; definice aktivního zemědělce (0,3 VDJ/ha, či 10 % výměry pro citlivé komodity); zařazení zemědělství a potravinářství do kritické infrastruktury s menší administrativní zátěží; zajištění lepší soběstačnosti nejen v potravinách, ale i v oblasti energetické; potřeby regulace nadnárodních řetězců a sledování marží.

Odborně zaměřenou prezentaci na veterinární podmínky obchodování se skotem v EU a aktuální nákazovou situace u skotu v ČR a v Evropě měl MVDr. Zbyněk Semerád, ředitel SVS ČR.

  pdf Prezentace Veterinární podmínky obchodování zde (699 KB)

  pdf Prezentace Aktuální nákazová situace zde (1.48 MB)

Posledním vystoupením v rámci diskuse byl příspěvek doc. Dr. Ing. Josef Kučera, místopředseda představenstva ČMSCH a.s., který informoval o novinkách ČMSCH, jež na další tři roky získala pověření na vedení ústřední evidence. ČMSCH a.s. připravila možnost označování skotu pomocí odběrových ušních známek, bude tedy možné jedinou aplikací označit skot a zároveň odebrat ušní štěp na genomiku. Připravuje se také off-line verze Deníku léčení, která by měla být zpuštěna do konce letošního roku.

Aktualizováno

Kalendář

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde