Poslední Výbor Svazu před volebním Členským shromážděním se tentokrát odehrál v Hotelu na Farmě v Choťovicích pod taktovkou ing. Karla Horáka, dlouholetého předsedy Svazu, který se rozhodl ukončit své působení v orgánech Svazu a na Výbor pozval i mnoho hostů, s nimiž během svého 23letého předsednictví významněji spolupracoval. 

Vážení chovatelé,

dámy a pánové,

Dovolte mi, abych využil této možnosti a po 23 letech v čele našeho svazu se s vámi rozloučit. Rozhodl jsem se v dubnových volbách již nekandidovat a pomyslné kormidlo předat někomu dalšímu. Za předsedu svazu mě Výbor zvolil v roce 1999 po odstoupeni Ing. Vaňourka, který následně do roku 2006 plnil funkci místopředsedy. Od tohoto roku byli zvoleni za místopředsedy Svazu Ing. Berka a Ing. Jadrníček. Předsedou revizní komise je od roku 2002 Ing. Diviš.

Rád bych poděkoval místopředsedům i předsedovi revizní komise za špičkovou a korektní spolupráci. Velice si této spolupráce vážím a bylo mi ctí s nimi spolupracovat. Ing. Berka a Ing. Diviš budou v těchto volbách kandidovat a pevně věřím, že budou novým výborem opět zvoleni do vedení svazu. Zároveň předpokládám, že do vedení přijde i mladá krev.

Po celou dobu mého předsedování je ředitelem svazu doc. Motyčka, skoro celé období tajemník Ing. Bychl a odborný pracovník Ing. Vondrášek. Rovněž jim i ostatním pracovníkům Svazu bych chtěl touto cestou poděkovat za velmi dobrou spolupráci. Nesmírně si toho vážím.

Pracoval jsem rád ve prospěch našeho Svazu a zadostiučiněním byly výsledky našich chovatelů na české, evropské, ale i světové úrovni.

Pro dokreslení pouze jeden údaj. V roce 1999/2000 byla užitkovost holštýnského skotu v Čechách 6490 kg mléka. V roce 2021 byla užitkovost již 10 440 kg mléka. Naši chovatelé se za více než 30 let propracovali mezi nejlepší chovatele na světě. Za to jim patří úcta a obdiv.

Spolupracoval jsem celkem s 13 ministry zemědělství. S některými byla spolupráce výborná, ve výjimečných případech byla slabší.

Rád bych poděkovat za velmi dobrou spolupráci všem institucím, se kterými jsme komunikovali. Zejména MZe, ČMSCH, SVS, ČPI, VÚŽV a dalšími.

Přeji všem chovatelů Holštýnského skotu hodně úspěchů v této složité době.

 

Ing. Karel Horák, předseda svazu chovatelů holštýnského skotu ČR

 

Ing. Karel horák v čele Svazu 23 let

Důležité milníky z jeho působení ve Svazu

 • Zvolen předsedou Svazu na členském shromáždění 28. 4. 1999
 • Zvolen členem výboru v letech 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, ve většině voleb získal jeden z nejvyšších počtu hlasů chovatelů
 • Výborem zvolen předsedou Svazu celkem šestkrát
 • Řídil přípravu 21 členských shromáždění
 • Řídil 105 jednání výboru Svazu
 • 21 setkání chovatelů na Seči
 • Předseda EHFC (Evropská holštýnsko frízská konfederace) 2003 – 2005
 • Uspořádání evropské konference EHFC v roce 2005 v Praze, účast zástupců 27 zemí
 • Uspořádání kongresu EDF (European Dairy Farmers) v roce 2017, 350 účastníků
 • Pod jeho vedením došlo k úpravě chovného cíle plemene celkem pětkrát
 • Zdokonalovány byly metody odhadu plemenných hodnot jako nástroj selekce: TDM (test day model) pro produkci a SB, animal model pro zevnějšek, plodnost
 • Nové plemenné hodnoty pro délku produkčního života (dlouhověkost), průběh porodu, nově délka březosti
 • Účast v mezinárodním hodnocení býků v Interbullu
 • Vývoj genomického hodnocení a validace metod Interbullem 2015
 • Selekční index SIH jako hlavní nástroj selekce od 2004 a jeho aktualizace 2008 a 2018 podle ekonomických podmínek výroby mléka v ČR
 • Zakoupení knowhow pro propařovací program od Holstein UK a jeho vývoj Plemdatem (2008). Dokončuje se ověřování aktualizované verze s genomikou a novými plemennými hodnotami.
 • Vstup do EU a nutné legislativní změny zákonů – plemenářského, veterinárního, ochrana zvířat proti týrání a mnoha vyhlášek
 • Novela lékového zákona umožnila nákup léků na předpis od distributorů
 • Nespočet jednání o podporách a znění dotačních titulů do chovu dojnic
 • Zahájení genotypování jalovic v rámci projektu Fit cow (2018), genotypováno 35 tisíc jalovic
 • Úprava svazových dokumentů podle nové evropské zootechnické legislativy (2019)
 • Ozdravování od IBR, tlumení BVD, paratuberkulózy, připravován certifikační program PTB
 • Předání aktualizovaného online připařovacího programu (mating program) uživatelům (2022)
 • Vývoj metod odhadu plemenných hodnot s genomickou příbuzností pro znaky zdraví – mastitidy a onemocnění končetin pro býky a genotypované jalovice
 • Mléčná užitkovost se zvyšovala o 197 kg mléka ročně, z 6490 kg M v roce 2000 na 10440 kg v roce 2021. Chovatelé holštýnských krav úrovní produkce patří k TOP 10 světa a TOP 5 (6) Evropy.

 IMG 5718

další fotografie ze slavnostního Výboru můžete shlédnout zde

Aktualizováno

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde