Dotační programy v zemědělství nabídnou v roce 2023 žadatelům celkem 2,7 miliardy korun. 

Podporu si rozdělí živočišná i rostlinná výroba, část podpor je určená i na vzdělávání, kapkové závlahy, potravinové banky, potravinářství, nevládní organizace nebo pro obce, které mají v náhradní péči zvířata. Dotační programy pro zemědělství na rok 2023 dnes projednala vláda.

„Výše národních zemědělských dotací pro příští rok vychází z aktuálních možností státního rozpočtu, který čelí mnoha nepříznivým okolnostem. Chceme ale v zemědělství i potravinářství zachovat všechny národní dotační programy jako doposud. Národní dotace navíc nejsou jediným zdrojem podpory. Další příspěvky mohou zemědělci a potravináři získat z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, protože tomu jsme na příští rok rozpočet o jednu miliardu navýšili. Tyto peníze tak pomohou žadatelům například s nákupem zemědělských strojů, zemědělské půdy nebo s náklady spojenými s úhradou pojištění,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Národní podpory jsou určeny na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat. V Nákazovém fondu je na potlačování nakažlivých chorob v chovech připraveno 900 milionů korun. Další programy zajištují udržení a rozvoj určité komodity například prostřednictvím zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat či přímou podporou včelařství a rybníkářství.

V rostlinné výrobě mohou pěstitelé čerpat příspěvky na ozdravování polních a speciálních plodin. Národní dotace chtějí posílit i zemědělství šetrné k přírodě a krajině, na to jsou přichystané podpory na biologickou a fyzikální ochranu jako náhradu chemické ochrany rostlin a také podpora vybudování kapkových závlah v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách nebo podpora restrukturalizace ovocných sadů. Ministerstvo zemědělství se pomocí národních dotací zaměřuje i na vzdělávání zemědělců, zpracování zemědělských produktů, potravinové banky nebo obce, které se starají o zvířata umístěná v náhradní péči.

Podrobnosti k programům budou zveřejněny na webu Ministerstva zemědělství do konce letošního roku. Spektrum dotačních programů pro rok 2023 navazuje na programy z předešlých let.

 

Národní dotace v zemědělství pro rok 2023

Název programu

 rok 2023

dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 (kapitálové výdaje)

tis. Kč

tis. Kč

Podpora včelařství

47 000

Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

30 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

65 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství

10 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 

200 000

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

162 000

18 000

Genetické zdroje

94 000

Nákazový fond

900 000

Poradenství a vzdělávání

133 000

700

Podpora evropské integrace nevládních organizací

15 000

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

21 500

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu

230 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

60 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

18 000

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

37 000

36 000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

20 000

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

600 000

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

2 800

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství

0

*)

2 310 300

389 700

C e l k e m

2 700 000

*) Finanční prostředky na program budou v případě vzniku škod způsobených mimořádnými událostmi stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

 

 

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Aktualizováno

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde