Ministerstvo zemědělství České republiky vydalo  pdf Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022 (877 KB) .

 

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022 (dále jen „Metodika 2022“) byla dne 23. 11. 2021 Ministerstvem zemědělství schválena a dne 6. 12. 2021 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce Ministerstva zemědělství. Dovoluji si Vás upozornit na nejvýznamnější změny v rozsahu povinných preventivních a diagnostických úkonů, které Metodika 2022 přináší.

1. Úprava znění kódů EpA100, EpA203, EpA301, EpA306, EpA400, EpA801, EpA811, EpA900 a EpA910. Jedná se o úpravu lhůty pro provedení nařízených zdravotních zkoušek u plemenných býků (z původních 28 dnů na 30 dnů) v souladu se změnou legislativy EU.

2. Úprava znění kódů pro vyšetření infekční rinotracheitidy skotu (IBR/IPV). Jedná se o formulační změny existujících kódů; u některých kódů se mění podmínky a způsob odběru vzorků nebo lhůta / frekvence pro provedení nařízených zdravotních zkoušek tak, aby monitoring IBR/IPV byl v souladu s platnou legislativou EU.

3. Úprava znění kódu EpA800. Vyšetření na stanovení hladiny hemoglobinu u telat se nově bude provádět pouze v indikovaných případech při podezření z týrání zvířat.

4. Zavedení nových kódů pro sledování reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRS).

5. Zrušení vyšetření na border chorobu ovcí u ovcí a koz z důvodu změnylegislativy EU, která vyšetření u zvířat ve střediscích pro odběr spermatu již nadále nevyžaduje. Border choroba ovcí nefiguruje na seznamu nákaz (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1629 ze dne 25. července 2018, kterým se mění seznam nákaz uvedený v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat), již se tedy pro ni neuplatňují žádná pravidla pro prevenci a tlumení. Dle rozdělovníku 2

6. Úprava frekvence odběru vzorků trusu pro vyšetření na salmonely v prostředí (kód EpF270). Odběr vzorků bude prováděn na začátku produkčního období hejna po přesunu na hospodářství a poté i každý následující rok 1x ročně u všech hejn nosnic v produkčním období na tomto hospodářství.

7. Rozšíření typů vzorků, které je možné odebrat k vyšetření na mor včelího plodu (EpM120, EpM160), což umožní odběr vhodného vzorku v průběhu celého roku.

8. Úprava frekvence odběru vzorků na virovou hemoragickou septikémii a infekční nekrózu krvetvorné tkáně v souladu se změnou legislativy EU.

9. Zrušení monitoringu herpesvirózy koi (KHV) z důvodu změny legislativy EU. Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu, byla KHV zařazena do tzv. nákaz kategorie E, pro které je zapotřebí dozoru v rámci EU. Dozor pro tyto nákazy je definován jako šetření příslušného orgánu v případě podezření na výskyt nákazy (zvýšené úhyny, výskyt klinických příznaků). Vzorky na KHV budou odebírány pouze v případě podezření na nákazu.

10. Vložení nového kódu na vyšetření na IBR/IPV (ExA371), který nahrazuje kód ExA340. Vyšetření slouží k vyloučení pozitivních výsledků u vakcinovaných zvířat, která byla chybně odeslána k vyšetření ELISA testem na průkaz protilátek proti IBR/IPV.

11. Úprava znění kódu na vyšetření moru včelího plodu (ExM110). Provedení vyšetření se bude nově týkat přemístění včelstev na vzdálenost větší než 3 km z původních 10 km. Zároveň dochází ke sjednocení platnosti vyšetření v případě přemísťování včel, včelích matek a včelstev do konce příslušného kalendářního roku.

12. Úprava definice kódů na vyšetření na varroázu (ExM310, ExM330). Chovatel bude povinen vést záznamy o ošetření včelstev, což umožní lepší kontrolu a tím i větší bezpečnost z hlediska zdravotní nezávadnosti medu. Povinnost provést ošetření včelstev v případě infestace byla rozšířena na všechny chovatele včel – všechna včelstva (původně se vztahovala pouze na kočující včelstva). Změna byla provedena z důvodu plošného rozšíření varroázy v chovech včel a tím zvýšené potřeby sledování a následného ošetření u všech včelstev, nikoli pouze u kočujících včelstev.

13. Změna systému monitoringu aviární influenzy chovech vodní drůbeže. Místo odběru krve pro účely serologického vyšetření budou nově v chovech plemenných a výkrmových kachen, hus a pernaté vodní zvěře ve farmovém chovu odebírány pro účely virologických testů kloakálními nebo orofaryngeální/tracheální výtěry, které budou odebírat úřední veterinární lékaři. Metodiku 2022 naleznete v příloze toho dopisu. 

MVDr. Zbyněk Semerád ústřední ředitel SVS ČR

Aktualizováno

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde