Evropská federace veterinářů (FVE) sdružující národní veterinární komory připravila petici proti připravovanému návrhu zákazu použití léčiv z řad fluorochinolonů, cefalosporinů 3. a 4. generace, polymyxinů a makrolidů ve veterinární medicíně. 

Přesné znění petice v AJ a podepsání petice zde: 

http://form.jotform.com/212352665713353?fbclid=IwAR09y-Fz7BwGnjnX3TV75dt9OSaex95S3kajVsjuycA1GtlI9Gr-7z4R4oM

 

Překlad petice: 

 

Vážený pane poslanče Evropského parlamentu,

V září budete hlasovat o návrhu usnesení o nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2019/6, kterým se stanoví kritéria pro označování antimikrobiálních látek vyhrazených pro člověka. Sdílíme celosvětový zájem o antimikrobiální rezistenci (AMR) a potřebu koordinovaných opatření na ochranu veřejného zdraví i zdraví zvířat. Akt v přenesené pravomoci Komise má podpořit úsilí EU v boji proti AMR. Akt v přenesené pravomoci podporujeme tak, jak je navržen, a považujeme jej za vyvážený, vědecky podložený a naplňující přístup jednoho zdraví. Pokud by Parlament přijal návrh usnesení s námitkou proti aktu v přenesené pravomoci, bylo by to v rozporu s úsilím EU v boji proti AMR a mohlo by to dokonce zvýšit tlak na antimikrobiální látky, což by zvýšilo riziko rozvoje rezistence. Proto vás žádáme, abyste podpořili akt v přenesené pravomoci, jak navrhuje Komise, a návrh ENVI zamítli. Zde jsou důvody, proč:

Cílem tohoto návrhu je podkopat schválené nařízení EU o veterinárních léčivech.

Nové nařízení o veterinárních léčivých přípravcích (nařízení 2019/6) vyžaduje vyhledání vědecké rady k identifikaci těch antimikrobiálních látek, které mají být vyhrazeny pouze pro humánní použití. Rovněž zavádí nová další omezení pro používání antimikrobiálních látek. Cílem tohoto návrhu je změnit nedávno přijaté nařízení.

Návrh ENVI v novém nařízení neuznává rozsáhlou sérii kontrolních opatření týkajících se používání antimikrobiálních látek u jednotlivců i skupin zvířat a podkopává konsensus dosažený spoluzákonodárci v roce 2019, zejména pokud jde o omezení profylaktických a metafylaktických používání antimikrobiálních látek. Nová kontrolní opatření sahají od shromažďování a monitorování používání antimikrobiálních látek a údajů o odolnosti zvířat až po omezování a vydávání pokynů k předepisování a používání. Tato opatření by byla kvůli návrhu ENVI zpožděna. Návrh ENVI by oddálil schválená opatření na ochranu veřejného zdraví.

Návrh ENVI chybně tvrdí, že akt v přenesené pravomoci nebude dostatečně chránit veřejné zdraví. To ignoruje kritéria aktu v přenesené pravomoci, která umožňují případ od případu rozhodnutí založená na důkazech vyhradit antimikrobiální látku pro humánní použití, i když to vyžaduje zdraví zvířat. Akt v přenesené pravomoci Komise tuto záruku výslovně nabízí a splňuje kritéria, která jsou navržena jako velmi přísná a plně zohledňují zájmy veřejného zdraví.

 

Návrh ENVI

- ohrožuje zdraví a dobré životní podmínky hospodářských a společenských zvířat a způsobil by omezení dostupnosti vhodné antimikrobiální léčby na všechna zvířata, která trpí nebo potřebují léčbu, včetně domácích mazlíčků a koní,

- je hrozbou pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat v důsledku nedostatečného zacházení s hospodářskými i domácími mazlíčky,

- zpochybnil by přístup One Health, který prosazuje mnoho orgánů EU a mezinárodních orgánů, včetně Evropského parlamentu. Tento návrh může poškodit veřejné zdraví Přístup v návrhu by znamenal uložení nadměrného zákazu antibiotik. Způsobilo by to nenapravitelné škody na zdraví zvířat na farmách i v našich domovech a způsobilo by to zbytečné utrpení zvířat. Vynucení použití malého spektra antimikrobiálních látek ponechaných k léčbě zvířat by zvýšilo tlak na tyto antimikrobiální látky, což by napomohlo rychlejšímu rozvoji rezistence pro tuto skupinu antimikrobiálních látek. Mít k dispozici dostatek antimikrobiálních látek u zvířat je také důležité pro ochranu veřejného zdraví, protože více než 60% infekčních chorob zvířat je přenosných na člověka (OIE). Existuje vědecký konsenzus ohledně omezeného přínosu používání antimikrobiálních látek u zvířat k celkovému problému lidské antimikrobiální rezistence.

Několik studií využívajících moderní sledovací technologie ukázalo, že veterinární použití antibiotik má výrazně nižší dopad na účinnost antimikrobiální terapie u lidí, než se původně předpokládalo (EFSA, Nature, NIH) Návrh ENVI ignoruje vědecké rady.

- nebere v úvahu vědecké doporučení agentur EU, které bylo vypracováno za přispění odborníků na zdraví lidí i zvířat a které je založeno na mezinárodních odborných doporučeních WHO, OIE a vědeckých odborníků EU v oblasti zdraví lidí a zvířat.

- nebere v úvahu globální pokyny k zásadám WHO. Podle WHO by tento seznam neměl být používán izolovaně bez seznamu OIE, který kategorizuje všechny antimikrobiální látky důležité pro zvířata. Seznam WHO je globální a ve svém obecném přístupu nebere v úvahu evropskou realitu.

- nebere v úvahu předchozí opatření k odpovědnému používání antimikrobiálních látek, která vedla ke snížení používání antimikrobiálních látek u zvířat o 34%, včetně kriticky důležitých. To je výrazně nižší použití než u lidí v Evropě, o čemž svědčí zprávy ESVAC agentur EU (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) a JIACRA (Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis) 2021.

Podepsanou výzvou vyzýváme členy Evropského parlamentu, aby zamítli návrh usnesení, který má námitky proti návrhu nařízení v přenesené pravomoci o kritériích pro označování antimikrobiálních látek, která mají být vyhrazena pro léčbu některých infekcí u lidí (2021/2718 (DEA).

Aktualizováno

Kalendář

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde