Evropská komise otevřela možnost vyjádřit se k plánu týkající se legislativy v oblasti welfare. Vyzýváme chovatele, aby se k návrhům vyjádřili i za sebe. 

EU má jedny z nejvyšších světových norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

První právní předpisy EU o dobrých životních podmínkách zvířat byly přijaty v roce 1974 a týkaly se ochrany jatečných zvířat. V reakci na politické požadavky, požadavky trhu a občanů i na vývoj vědy byly právní předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat dále rozvíjeny a dnes se týkají dobrých životních podmínek zvířat v zemědělských podnicích, během přepravy a při usmrcování.

S cílem shromáždit podklady pro revizi zahájila Komise v roce 2020 kontrolu vhodnosti stávajících pravidel týkajících se dobrých životních podmínek zvířat v hospodářství, během přepravy a při porážce, která má být ukončena v roce 2022. Kontrola vhodnosti stále probíhá, dostupné informace však poukazují na nedostatky v koncepci, provádění, dodržování a prosazování právních předpisů EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat.

Na začátku procesu bude navržena komplexní konzultační strategie, která zajistí zapojení všech příslušných zúčastněných stran. Proto byla zahájena veřejná konzultace založená na dotazníku, která probíhá online https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Dobre-zivotni-podminky-zvirat-zmena-pravnich-predpisu-EU_cs  do 24. srpna 2021.

Cílem počátečního posouzení dopadů je informovat občany a zúčastněné strany o plánech Komise, aby mohli poskytnout zpětnou vazbu k zamýšlené iniciativě a účinně se zapojit do budoucích konzultačních činností. Občané a zúčastněné strany jsou zejména vyzýváni, aby poskytli své názory na to, jak Komise chápe problém a možná řešení, a aby poskytli veškeré relevantní informace, které mohou mít k dispozici, včetně informací o možných dopadech různých variant.

Cílem právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat je zajistit jednotným uplatňováním a prosazováním dobré životní podmínky hospodářských zvířat a zároveň umožnit racionální produkci a spravedlivou hospodářskou soutěž pro podnikatelské subjekty v EU v rámci jednotného trhu a řešit očekávání občanů a spotřebitelů.

V rámci strategie "Z farmy na vidličku" (F2F) se Komise zavázala revidovat tyto právní předpisy a zvážit možnosti označování dobrých životních podmínek zvířat v těchto oblastech:

A) Přeprava zvířat

B) Dobré životní podmínky zvířat na úrovni zemědělských podniků:

  • a) dobrá výživa (např. přizpůsobení vlákniny pro telata, jako je seno)
  • b) dobré prostředí (např. kvalita vzduchu, větrání, vlhkost, teplota, čerstvá voda)
  • c) dobrý zdravotní stav (např. dobrá kontrola zvířat chovatelem, vhodné ošetření v případě potřeby, omezení úmrtnosti používáním odolných plemen zvířat, která jsou odolná i vůči vnějším vlivům)
  • d) vhodné chování (např. provádění přirozeného chování, jako je hrabání, škrábání, hnízdění, skákání, létání a cvičení)
  • e) pozitivní psychické zážitky (např. sociální kontakty, obohacující materiál).

C) Dobré životní podmínky zvířat při usmrcování

D) Označování dobrých životních podmínek zvířat

Dopady dle EK:

  • Zdokonalení norem EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat krátkodobě zvýší výrobní náklady zemědělských podniků, ale přinese také hmatatelné výhody, jako je lepší kvalita masa a bezpečnost potravin
  • Dodatečné náklady budou do jisté míry přeneseny v rámci zemědělského a potravinářského řetězce na spotřebitele, kteří by pak (museli) platit více za kvalitnější potraviny a v souladu s jejich obavami o dobré životní podmínky zvířat a ochotou platit.
  • Lepší životní podmínky zvířat mohou individuálně přispět ke zlepšení zdraví, bezpečnosti a duševní pohody pracovníků na farmách a jatkách a zároveň zvýšit jejich spokojenost s prací.
  • Dobře řízené systémy chovu hospodářských zvířat a akvakultury poskytují několik ekosystémových služeb a lepší životní podmínky zvířat mohou (za předpokladu určitých kompromisů a správné rovnováhy mezi ochranou životního prostředí a ochranou zvířat) přispět k zachování biologické rozmanitosti, např. díky pastvě a využívání starých plemen; snížení znečištění ovzduší, a to snížením emisí skleníkových plynů (GHG) a odpovídajícího okyselování půdy, jakož i snížením tvorby sekundárních částic; snížení znečištění a spotřeby vody, a to snížením usazování amoniaku a odpadních vod souvisejících s chovem zvířat; zlepšení stavu půdy snížením dalších poruch toků živin v životním prostředí.
  • Dopad vyjasněného a modernizovaného souboru pravidel EU o dobrých životních podmínkách zvířat s větším využitím elektronických komunikačních prostředků sníží zátěž pro podnikatelské subjekty v oblasti papírování a vedení záznamů ve srovnání s dnešním systémem založeným na papírových dokumentech, a to i pro malé a střední podniky. Digitalizace vyváží dodatečnou administrativní zátěž způsobenou zavedením nových postupů. Digitalizace práce v oblasti dodržování předpisů a jejich prosazování rovněž sníží zátěž a zjednoduší proces pro příslušné orgány.

Výňatek z Počátečního posouzení dopadů EK

Více na https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Dobre-zivotni-podminky-zvirat-zmena-pravnich-predpisu-EU_cs

Aktualizováno

Kalendář

duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde