Rada ministrů zemědělství od pondělního dopoledne jednala o návrzích budoucí Společné zemědělské politiky EU (SZP). Členské státy se dohodly, že i nadále budou podporovat citlivé sektory a usilovat o zjednodušení SZP úpravou pravidel pro malé zemědělce, umožní jednotlivým státům rozhodnout o definici skutečného zemědělce nebo dobrovolném zastropování přímých plateb.

Nová SZP by měla umožnit lépe chránit životní prostředí, podporovat konkurenceschopnost evropského zemědělství a měla by být co nejjednodušší. O to Česká republika po celou dobu vyjednávání nové SZP usiluje. Rovněž byla přijata společná pozice Rady ke strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“, kdy Česká republika požádala Evropskou komisi (EK), aby předložila hodnocení dopadů této strategie na zemědělství v členských státech a v celé EU.

Dohoda představuje zásadní posun při nastavování budoucí podoby SZP a umožní zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem. „Dosažení dohody mezi státy EU po více než dvou letech vyjednávání vítám. Za důležité považuji, že financování takzvaných citlivých komodit zůstane minimálně na stejné úrovni, jako v současném období, i když původně mělo být sníženo. Vítám také, že zavedení definice skutečného zemědělce bude pro členské země dobrovolné. To zemědělcům uleví od zbytečné byrokracie, “ uvedl ministr Toman.

Česká republika dlouhodobě prosazuje vyváženost v oblasti životního prostředí při zajištění konkurenceschopnosti českého zemědělství, silnou pozici členských států při zohledňování národních specifik, dobrovolnost v oblasti definice skutečného zemědělce, zastropování přímých plateb s možností odečtení mzdových nákladů a podporu zaměstnanosti a rozvoj venkovských oblastí. Důležité je, že financování takzvaných citlivých komodit, mezi které patří chmel, cukrová řepa, ovoce a zelenina a další sektory důležité pro zaměstnanost na venkově, zůstane zachováno na stejné úrovni, jako v současném programovacím období. Všechna tato opatření byla součástí legislativního balíčku opatření týkajících se reformy budoucí SZP na období po roce 2022 projednávaného během uplynulých třech dnů.

Dalším důležitým bodem jednání byla diskuze o pozici Rady EU ke strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“. Z předběžné analýzy, kterou provedla Česká republika, vyplývá, že plnění stanovených cílů by mohlo vést k poklesu zemědělské produkce států EU až o desítky procent. Proto je důležité, aby EK předložila hodnocení dopadů navržených cílů, a to ještě před tím, než zpracuje doporučení pro jednotlivé státy. Tato doporučení přitom mají zohledňovat jejich specifické podmínky a vynaložené úsilí k ochraně životního prostředí. Na tom se shodli zástupci zemí EU. „Požádali jsme Evropskou komisi, aby předložila hodnocení dopadů strategie Od zemědělce ke spotřebiteli na evropské zemědělství, a to na úrovni Evropské unie i jednotlivých členských států. Cíle pro jednotlivé země by měly být nastaveny tak, aby zohledňovaly současný stav v dané zemi. Výchozí podmínky každé země jsou jiné a je nezbytné zachovat férovost napříč všemi státy Unie a apelovat na změnu v těch státech, kde jsou ukazatele nejvíc v kontrastu s cíli strategie. Jako příklad mohu uvést spotřebu pesticidů na hektar, kdy už teď je u nás pod průměrem Evropské unie“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Aktualizováno

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde