Společná zem. politika

Společná zemědělská politika

szp banner


Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 schválený vládou 9. 7. 2014 (PDF, 2,5 MB)
Příloha k Dokumentu PRV č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (PDF, 493 kB)
další dokumenty k materiálu

Ministerstvo zemědělství zahajuje sérii článků, ve kterých představí novou Společnou zemědělskou politiku EU pro období 2015 až 2020.

Společná zemědělská politika po reformě – I. a II. pilíř

Nová Společná zemědělská politika upravuje systém přímých plateb, nabízí podporu investic a mladých zemědělců

Systém základních plateb, minimální požadavky a přechodná vnitrostátní podpora. Dotační podpora lesního hospodářství do roku 2020

Dotace pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (tzv. LFA) a platby na tzv. ozelenění neboli greening (část. I)

Dotace na provádění pozemkových úprav a na agroenvironmentální opatření, platby za tzv. ozelenění neboli greening (část II.)

Dotace na tzv. ozelenění neboli greening, na opatření Ekologického zemědělství a Dobré životní podmínky zvířat

Dobrovolná podpora vázaná na produkci, dotační podpora spolupráce subjektů v zemědělství a potravinářství a téma diverzifikace

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web