Nákazy (12)

pátek, lis 23 2018

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2019 (dále jen „Metodika 2019") byla dne 7. 11. 2018 Ministerstvem zemědělství schválena a dne 21. 11. 2018 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce Ministerstva zemědělství. Současně naleznete Metodiku 2019 v příloze toho dopisu.

neděle, kvě 06 2018

Stávající situace s IBR. Rekapitulace, prevence...

pátek, čec 14 2017

Možnost evidence výskytu zdravotních poruch a léčení u dojeného skotu v ČR a jejich hodnocení v rámci Internetu pro chovatele.

V rámci Internetu pro chovatele ČMSCH, a. s. – Přístup k datům vznikl nový modul s názvem Deník nemocí a léčení. Tento modul nabízí chovatelům možnost evidovat nemoci, preventivní i léčebné úkony a léčení, a to u všech věkových kategorií dojeného skotu chovaných na farmě....

úterý, led 10 2017

Kontrola biologické bezpečnosti - informační leták

Vážená paní, vážený pane,
v příloze tohoto dopisu naleznete informační leták týkající se provádění kontrol biologické bezpečnosti v chovu hospodářských zvířat. Kontrola biologické bezpečnosti představuje prověření plnění legislativou stanovených požadavků, které se týkají zabezpečení chovu hospodářských zvířat před zavlečením a šířením nákaz. Kontrola biologické bezpečnosti představuje jednak fyzickou prohlídku chovu provedenou úředním veterinárním lékařem a také kontrolu dokumentace, kterou je možné plnění požadavků legislativy doložit. Informační leták má sloužit chovatelům k usnadnění přípravy dokumentace před kontrolou. Informační leták je rovněž umístěn na webových stránkách SVS http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/dozorova-cinnost-informace-pro-chovatele/ .

Přílohy

1. Kontrola biologické bezpečnosti – leták pro chovatele: ZDE

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

úterý, led 03 2017

V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární p éči a o z měně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje
Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření
nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí
v příslušném kalendářním roce, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky
z prostředků státního rozpočtu....

pondělí, čec 11 2016

První případy Nodulární dermatitidy skotu (NDS) v EU byly hlášeny již v průběhu roku 2015 z Řecka. Celkem bylo nahlášeno 117 ohnisek za celý rok 2015. Jednalo se o první potvrzený výskyt uvedené nákazy v Evropě, který ale zůstal ve stínu katarální horečky ovcí ve Francii a následně i v Rakousku, tedy v bezprostřední blízkosti našeho území. V dubnu 2016 se NDS rozšířila do dalšího členského státu – Bulharska. V regionu, přes který před propuknutím nákazy projížděli kamiony se živým skotem směrem do Turecka. Vzhledem k tomu, že se jedná o nákazu přenosnou vektory a není vyloučeno další šíření této nákazy severně do střední Evropy.

Strana 1 z 2

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web