Pozvánky (28)

pondělí, led 22 2018

Může se to zdát předčasné, ale pro chovatele, kteří by se rádi se zvířaty zůčastnili Evropského holštýnského šampionátu v belgickém Libramontu ve dnech 12. - 13.dubna 2019 je nejvyšší čas přesvědčit se o správném načasování v připouštění svých TOP zvířat. Popřípadě je nejvyšší čas na něm zapracovat.

Kdo by měl zájem navšívit Libramont již letos a seznámit se blíže s prostředím, bude mít již v brzké době možnost. V soboru 17.3.2018 se zde bude konat holštýnská výstava, za účasti chovatelů z Holandska, Francie, španělska nebo Itálie. Dá se tedy očekávat, že bude k vidění velmi kvalitní kolekce zvířat a spousta inspirace.

Více info ZDE

holštýnská noc Libramont

úterý, bře 20 2018

P O Z V Á N K A

na členské shromáždění Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.              

Termín:          17. dubna 2018                                  Místo:Větrný Jeníkov – Kulturní dům

 

Prezentace:   9:00 hodin                                         Začátek jednání:       9:30 hodin

 

Program členského shromáždění:

 

1. Zahájení

2. Volba volební, mandátové a návrhové komise

3. Schválení volebního řádu

4. Zpráva o činnosti výboru za celé volební období

5. Zpráva o hospodaření Svazu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

6. Zpráva revizní komise

7. Zpráva odborných komisí: a) šlechtitelské a rady PK
                                              b) zdravotní
8. Zpráva mandátové komise

9. Představení se kandidátů do výboru a revizní komise (každý kandidát maximálně 1 minuta)

10. Volby členů výboru Svazu, revizní komise a Rady PK

11. Oběd

12. Aktuální vývoj dojeného skotu v ČR, dotační podpory pro rok 2018 a stav vyjednávání podmínek SZP po roce 2020 – Ing. Jiří Šír - náměstek ministra zemědělství ČR

13. Dopady novely veterinárního zákona a prováděcích vyhlášek do chovatelské praxe - MVDr. Zbyněk Semerád – ústřední ředitel SVS ČR

14. Genomování plemenic a další aktuality z činnosti ČMSCH, a.s. – doc. Dr. Ing. Josef Kučera – ředitel

15. Webová aplikace „Deník léčení a nemocí“ – Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. – VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

16. Diskuse – vystoupení hostů

17. Seznámení s výsledky voleb

18. Usnesení

19. Závěr

 

Ing. Karel Horák, v. r. předseda Svazu

 

Poznámky:

ü  Ve svazové evidenci je za ………………………………………. veden jako:

statutární zástupce………………………………………..a zmocněnec ………………………………………….,

jež mají právo hlasování na členském shromáždění. Pokud chcete provést změnu v uvedených osobách, zašlete nám laskavě tento požadavek poštou či na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  do 12. dubna 2018. V případě, že se jednání bude účastnit náhradník, vybavte jej písemným pověřením podepsaným statutárním zástupcem společnosti, aby měl dotyčný hlasovací právo.

ü  Vaše návrhy na kandidáty do výboru Svazu, revizní komise a rady PK můžete zasílat nejpozději do12. dubna 2018 poštou či na

    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Vámi navrhovaný kandidát musí s kandidaturou souhlasit, příslušný formulář najdete na svazovém webu. Kompletní kandidátka do všech volených orgánů bude zveřejněna na www.holstein.cz dne 13. dubna 2018.

ü  Upozorňujeme, že podle platných stanov Svazu, se může řádný člen nechat zastoupit zmocněncem a to pouze pracovníkem členského podniku na základě ověřeného podpisu zmocnitele na plné moci. Zmocněnec může zastupovat jen jednoho řádného člena Svazu.

čtvrtek, led 18 2018

Společnost VVS Verměřovice s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Siláže 2018

úterý, led 16 2018

MIKROP ČEBÍN a.s. Minerálně-vitamínová výživa zvířat

si Vás dovoluje pozvat na Tradiční odborné setkání chovatelů skotu 

Setkání proběhne v úterý 13. února 2018  v Kulturním domě ve Větrném Jeníkově (dálnice D1, exit 104)

pondělí, led 15 2018

SK Farm si Vás dovoluje pozvat na seminář Výživa a welfare na modernom chove dojnícInovatívne skúsenosti z chovov USA, Nemecka a Slovenska

SK FARM Inzercia RN menší 01 18

úterý, led 09 2018

Rozumíme ventilaci našich kravínů? Jak zlepšit ekonomiku výroby mléka? Dlouholeté zkušenosti a nejnovější trendy v oblasti ventilace u dojnic v USA.

Strana 1 z 3

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web