Plemenné hodnoty (18)

úterý, srp 08 2017

Novinky ve výpočtu a zveřejnění plemenných hodnot

 

 

Od srpnového výpočtu jsou u býků prověřených na dcerách zveřejňovány jejich Interbullové PH stanovené metodou MACE. Důvodem této změny je, že řada býků, také domácích, má dcery ve více zemích. MACE plemenná hodnota zahrnuje také informace o dcerách v zahraničí, což zpřesní odhad v ČR, který je někdy stanoven na omezeném počtu dcer a stád. Do Interbullu se zasílají národní PH, pokud má býk dcery alespoň v 10 stádech.

 

U každého znaku, resp. skupiny znaků (produkce, zevnějšek, zdraví vemene, plodnost, dlouhověkost) je uveden příslušný kód.

 

PH býků s dcerami pouze v ČR jsou označeny kódem „C“.

 

PH býků s dcerami v ČR a v zahraničí jsou označeny kódem „M“

 

PH býků bez dcer v ČR jsou označeny kódem „I“.

 

Genomické plemenné hodnoty jsou označeny kódem „G“.

 

Z takto získaných PH je vypočten index SIH. Nově je index SIH vypočítaný u býků na základě dcer ve všech zemích a také u zahraničních býků bez dcer v ČR. U každého býka je uveden počet dcer a stád celkem v Interbullu a počet v ČR.

 

Publikovány jsou následující sestavy:

 

 

 

· Býci se SIH Interbull – soubor býků domácích i zhraničních, kteří mají všechny Interbullové plemenné hodnoty potřebné pro výpočet SIH, řazeno podle čísla býka

 

 

 

· TOP ČR dle SIH –býci prověření v ČR, kritéria pro zařazení do TOP se nemění

 

 

 

· Domácí býci dle SIH – nový žebříček, který obsahuje býky od domácích matek býků a býků z embryí narozených v ČR.

 

 

 

 

 

U sestavy Býci s vysokou opakovatelností byla přidána podmínka, že býk musí být prověřen an min. 300 dcerách v ČR a sestava byla přejmenována na Býci s vysokým počtem dcer v ČR.

 

 

 

Nový interaktivní prohlížeč býků obsahuje všechny známé plemenné hodnoty, včetně indexu SIH. Pokud nemá býk Interbullové PH zahrnuté v SIH, což se týká býků se začínajícím prověřením na dcerách nebo býků ze zemí, které se neúčastní Interbullového výpočtu se všemi znaky, které máme v indexu SIH, není index SIH vypočten. V tom případě jsou uvedeny jednotlivé Interbullové plemenné hodnoty.
 
Ve stávajícím prohlížeči jsou uvedeni pouze býci, kteří mají státní registr.
 
Odkaz na stávající prohlížeč se nemění:
 

http://test.plemdat.cz/cgi-bin/kdb-hlav.exe

 

 

Nový prohlížeč najdete pod odkazem: 

 

https://plm.eskot.cz/ProhlizecZvirat (stále ve vývoji)

 

 

Dosud používaný prohlížeč Interbullových PH bude zastaven.

 

Autor:

Jiří Šplíchal

 

pondělí, bře 27 2017


Změny v odhadu plemenných hodnot pro dlouhověkost

V ČR je plemenná hodnota pro dlouhověkost počítána od roku 2008. Jedná se o funkční dlouhověkost nebo také délku produkčního života, která je posuzována podle počtu dní od prvního otelení do vyřazení. Funkční dlouhověkost je definována jako schopnost krávy odolávat vyřazení z jiných důvodů, než je její nízká mléčná užitkovost. Jedná se vlastně o odolnost krav, tedy jejich schopnost oddálení nedobrovolného vyřazení z důvodů neplodnosti nebo onemocnění. V ČR se jedná o počet dnů od 1. otelení do vyřazení z KU. Je třeba zdůraznit, že u dlouhověkosti se jedná o zcela jiná data, než jsou data pro produkci nebo zevnějšek, protože nemají normální rozdělení a dědivost je velmi nízká....

celý článek ZDE

úterý, čen 07 2016

NOVINKY VE VÝPOČTU:


PLEMDAT s.r.o. převzal výpočet GEPH pro exteriér včetně spolehlivosti a GEPH pro plodnost, VÚŽV Uhřiněves nadále počítá dlouhověkost a spolehlivost u produkce

Do výpočtu bylo nově zahrnuto více než 600 genotypů od býků z DEU a NLD prověřených na dcerách v ČR.

Do výpočtu jsou zahrnuti býci registrovaní do PK k datu zahájení výpočtu (30.4.2016), od kterých byl dodán použitelný genotyp ke stejnému datu.

Převzetí výpočtů na Plemdat by mělo zajistit lepší stabilitu mezi výpočty u jednotlivých vlastností, podobně jako tomu je u výsledků produkce a SB.

 

Plodnost – hodnota pro plemenice se počítá jako prostý průměr nestandardizovaných PH pro plodnost dcer – jalovic a plodnost dcer – krav. Zde je odlišnost od rutinního výpočtu, kde se počítá průměr vážený podle počtu inseminací, které často nebývají u mladých genomických býků k dispozici, či jsou používáni jen pro jalovice a vážený průměr by byl značně zkreslen. Pro lepší orientaci byl počet inseminací na dcerách doplněn.

Dlouhověkost - výpočet ve VÚŽV Uhřiněves, u několika býků ze zemí s dvojí identifikací (DNK, GBR) nedošlo ke spárování čísel a tudíž nebyla dlouhověkost spočtena, býk tak nemá uvedenu hodnotu ve sloupci a v SIH je nahrazena průměrem populace, nemělo by tak dojít k výraznějšímu zkreslení výsledku, tento problém bude odstraněn nejpozději s převzetím výpočtu na Plemdat – do konce roku 2016

Opakovatelnost u dlouhověkosti bude zveřejňována po převzetí výpočtu Plemdatem ke konci roku 2016

Využití genotypů – do výpočtu byla zahrnuta i většina genotypů 78k, které se shodují minimálně ve 25 tis. řádcích s požadovaným 54k formátem. Genotypy dodané ve formátu 26k do výpočtu zahrnuty nejsou, shodují se pouze v 8 tisících řádcích.
Shoda genotypů dle typu s požadovaným formátem 54k:

 

Typ čipu Počet snp Rozdíl v snp Společných snp s 54609

26k

26151 17653 8498
54k 54001 1661 52340
54k 54001 5815 48186
54k 54492 12320 42172
56k 56947 7802 49145
78k 76883 48497 28386
78k 76999 48706 28293
140k 138892 97461 41431

 

Další informace na www.plemdat.cz

 

 

 

středa, kvě 11 2016

Pokud si chcete nechat spočítat GEPH u svých zvířat zde naleznete veškeré potřebné informace.

úterý, úno 09 2016

Při prvním výpočtu v letošním roce, publikováno 9.2.2016, došlo k posunu báze.

pátek, led 08 2016

Úprava metodiky hodnocení porodů
Nová metodika, včetně definice jednotlivých tříd pro průběh porodů zní následovně:

Strana 1 z 2

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web