Katalogový list b.: NXB-073 DANNO
 
Jméno býka DELTA BOOKEM DANNO 888659628 *TV*TL*TY
Dat. nar. 20.03.2012    
Otec: BOOKEM NXB-035  
Matka: CZ000111209214 WALRICH DELTA RIANT  
Otec matky: BOLTON NEA-490 Majitel:
Datum pub. PH: 12/2018 CRV CR, spol. s r.o.
Plemenné hodnoty býka  
Spolehlivost:
99
 
Počet dcer:
1567
 
Počet stád:
129
 
PH Kg M
623
 
PH % T
-0.21
 
PH Kg T
0
 
PH % B
0.12
 
PH Kg B
27
 
RPH Kg B
123
 
Somatické bunky 99 108      
Obtížnost por. - mat. 97 99      
Obtížnost por. - pr. 97 95      
Dlouhověkost 112      
Pl. býka - jalovice 2583 103      
Pl. býka - krávy 8499 106      
Pl. býka - plemenice 11082 105      
Pl. dcer - jalovice 3016 105      
Pl. dcer - krávy 3082 105      
Pl. dcer - plemenice 6098 105      
   
SIH
 
127.3
 
SI produkce
 
118
 
SI končetin
 
119
 
SI vemene
 
110
 
Typ celkem
 
105
 
Dcer: 1154 / Stád: 104
Mléčný charakter        
Kapacita        
Mléčná síla 93 nevhodný    
Stavba těla 111 ideální      
Končetiny 113 ideální      
Vemeno 105 ideální      
Tělesný rámec 95 malý    
Šířka hrudníku 118 široký      
Hloubka těla 91 mělké    
Hranatost 82 nevýrazná    
Sklon zádě 96 zdvižená    
Šířka zádě 120 široká      
Postoj z.k. zezadu 134 široký    
Postoj z.k. z boku 97 strmý    
Paznehty 110 strmé      
Před. upn. vem. 107 pevně u.      
Rozm. př. struků 104 blízko      
Délka struků 93 krátké    
Hloubka vemene 96 spuštěné    
Výš. z. upn. vem. 109 vysoko      
Závěsný vaz 96 nezřetelný    
Rozm. zad. struků 117 blízko      
Šířka zad. up. vem. 125 široká    
Kvalita kostí 88 hrubá    
Chodivost 101 žádoucí      
Kondice 121 dobrá      
   
PH na l.
I
II
III
už. prv.
Dcer:
1567
552
37
Stád:
129
87
26
Kg M
672
331
820
9182
% T
-0.18
-0.25
-0.27
3.70
Kg T
8
-11
3
340
% B
0.11
0.1
0.08
3.44
Kg B
30
18
30
316
 
V případě potřeby kontaktujte administrátora
Tisk z www.holstein.cz
SCHHS ČR